Corona-virussen (COVID-19)
Corona-virussen (COVID-19) har ændret dagligdagen i en stor del af verden og også hos Boehringer Ingelheim. Vi tager vores ansvar over for medarbejdere og patienter alvorligt og har på ubestemt tid standset alle forretningsrejser, da vi ønsker at beskytte vores ansatte og mindske risikoen for, at virussen spreder sig yderligere. Vores medarbejdere er tilgængelige online og via telefonen, ligesom vores reception også er bemandet. Du kan fortsat bestille informations- og undervisningsmaterialer fra vores lager og ringe til vores Medicinsk Information tjeneste. Boehringer Ingelheim overvåger nøje situationen og yder løbende støtte og vejledning til berørte kolleger og deres familier. Vi følger vurderinger og henstillinger fra de danske sundhedsmyndigheder såvel som andre nationale myndigheder, og hvor det er nødvendigt, stiller vi vores kompetencer og ressourcer til rådighed for at bidrage til at lindre situationen. Har du spørgsmål eller har brug for at kontakte os så ring gerne på +45 3915 88 88 eller send os en mail på info.cop@boehringer-ingelheim.com​
|
Luk

Betingelser

Anvendelse

TouchToConnect (T2C) er en informations og serviceportal for sundhedspersoner. T2C drives af medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim Danmark A/S.

Den er forbeholdt sundhedspersoner, og alene sundhedspersoner er berettiget til at anvende portalen, da denne indeholder information om receptpligtige lægemidler.

Sundhedspersoner ifølge gældende dansk lovgivning omfatter læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, social-og sundhedsassistenter, radiografer eller studerende inden for disse fag.

Rettigheder

Alt indhold på TouchToConnect tilhører Boehringer Ingelheim-koncernen og er ophavsretligt beskyttet.

Elementerne på portalen er endvidere beskyttet aflovgivning om varemærker, markedsføringsret og unfair konkurrence og må hverken kopieres eller imiteres helt eller delvist. Det er ikke tilladt at kopiere eller videretransmittere varemærker, trade dress, logo, grafik, lyd, billede, dokumenter eller tekstafsnit fra et Boehringer Ingelheim website, uden et specifikt samtykke fra Boehringer Ingelheim.

De her angivne varemærker på Boehringer Ingelheim produkter, uanset om disse er angivet med fremhævede typer eller med varemærkesymbolet ®, tilhører selskaber i Boehringer Ingelheim-koncernen. Øvrige nævnte navne på faktiske firmaer og produkter kan være varemærker for de respektive ejere. Brugen af disse varemærker er, med mindre andet er angivet, udtrykkeligt forbudt.

Ansvarsfraskrivelse

Enhver benyttelse af informationer på TouchToConnect sker på brugerens eget ansvar. Alle rimelige foranstaltninger er truffet for at sikre nøjagtige og opdaterede oplysninger på denne portal.

Informationerne, der er publiceret på denne portal, kan dog indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl.

Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller de respektive leverandører er ikke ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader eller anden form for skade som følge af tabt adgang, data eller driftstab opstået i forbindelse med anvendelse eller præsentation af oplysninger fra denne portal.

Ved spørgsmål til et specifikt sundhedsemne bør en sundhedsfaglig person kontaktes.

Der foretages jævnligt ændringer af oplysningerne heri. Boehringer Ingelheim-koncernen og/eller de relaterede leverandører kan når som helst foretage forbedringer og/eller ændringer i informationerne på portalen.

Immaterialret

Indholdet på portalen er beskyttet af ophavsret og andre immaterialretlige bestemmelser. Navne, handelsnavne, logoer og alle produktnavne er varemærker, der tilhører Boehringer Ingelheim-koncernen. Misbrug af disse varemærker er strengt forbudt. Portalens indhold må kun kopieres til personlig, ikke-kommerciel anvendelse og med forbehold af copyright og andre ejerskabsforbehold. Derudover er det ikke tilladt at kopiere, vise, downloade, ændre, gengive eller overføre oplysninger på portalen uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Boeringer Ingelheim-koncernen.

Blog/kommentar

Brugere på portalen kan bruge blog funktionen til at skrive en kommentar, som vil være synlig for alle brugere, der er logget ind.

Formålet med blog på portalen er fri udveksling af information om sygdom og sundhed med andre eksperter inden for dit specialeområde. Kommentarer redigeres som udgangspunkt ikke af Boehringer Ingelheim, så længe nedenstående retningslinjer overholdes:

  • Kommentarfunktionen er ikke beregnet til indberetning af bivirkninger eller omtale af navngivne produkter. Indberetning af bivirkninger eller øvrige spørgsmål vedr. Boehringer Ingelheims produkter henvises til Medicinsk Information på tlf. +45 3915 8888 eller på mail info.cop@boehringer-ingelheim.com.
  • Boehringer Ingelheim forbeholder sig ret til at fjerne indlæg eller slette dele af indlæg, hvis disse er i strid med gældende dansk lovgivning, Lægemiddelindustriens etiske regelsæt eller Boehringer Ingelheim i øvrigt finder det pågældende indlæg uetisk, vildledende eller uhensigtsmæssigt. Blogindlægsholderen vil blive orienteret pr. mail, hvis indlæg fjernes med begrundelse herfor.

Links til tredjepart sites

Links fra TouchToConnect til tredjeparts sites gør det muligt at forlade portalen. De sites, der linkes til, er uden for Boehringer Ingelheim Danmark A/S' kontrol, og ingen selskaber i Boehringer Ingelheim-koncernen kan gøres ansvarlig for indholdet af sådanne sites eller links angivet på et linket site eller ændringer og opdateringer til sådanne sites.

Ligeledes kan ingen Boehringer Ingelheim-selskaber gøres ansvarlig for webcasting eller anden form for transmission af indhold fra et linket site. Disse links tjener kun som en service, og angivelsen af sådanne links er ikke ensbetydende med en godkendelse af portalen fra Boehringer Ingelheim-koncernens side.

Boehringer Ingelheim Danmark A/S - Strødamvej 52 - 2100 København Ø. Tlf.: +45 3915 8888 - Fax: +45 3915 8989.

Behandling af personoplysninger

På TouchToConnect indsamler, anvender og håndterer vi persondata fra sundhedspersoner i overensstemmelse med gældende regler.

Læs mere.

Gældende ret og værneting

Betingelser og indhold på portalen er underlagt dansk lovgivning og skal fortolkes herefter, uanset eventuelle uoverensstemmelser med anden lovgivning.

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse betingelser, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved domstolene i København, Danmark.

Sidst revideret i februar 2018
© 2018 Boehringer Ingelheim Danmark A/S

EU persondataforordning

Den nye EU Persondataforordning er en rigtig god nyhed for dig, dine rettigheder og beskyttelse af dine data.

Hvordan bruger og opbevarer vi dine data?

Vi bruger og opbevarer kun dine data i overensstemmelse med det, du har givet samtykke til. Du kan til enhver tid fortryde og få slettet dine oplysninger hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S.

Læs vores opdaterede politik omkring persondata.

Produktresumé
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø
Tlf.: +45 3915 8888
Fax: +45 3915 8989