Corona-virussen (COVID-19)
Corona-virussen (COVID-19) har ændret dagligdagen i en stor del af verden og også hos Boehringer Ingelheim. Vi tager vores ansvar over for medarbejdere og patienter alvorligt og har på ubestemt tid standset alle forretningsrejser, da vi ønsker at beskytte vores ansatte og mindske risikoen for, at virussen spreder sig yderligere. Vores medarbejdere er tilgængelige online og via telefonen, ligesom vores reception også er bemandet. Du kan fortsat bestille informations- og undervisningsmaterialer fra vores lager og ringe til vores Medicinsk Information tjeneste. Boehringer Ingelheim overvåger nøje situationen og yder løbende støtte og vejledning til berørte kolleger og deres familier. Vi følger vurderinger og henstillinger fra de danske sundhedsmyndigheder såvel som andre nationale myndigheder, og hvor det er nødvendigt, stiller vi vores kompetencer og ressourcer til rådighed for at bidrage til at lindre situationen. Har du spørgsmål eller har brug for at kontakte os så ring gerne på +45 3915 88 88 eller send os en mail på info.cop@boehringer-ingelheim.com​
|
Luk

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KOL udvikler sig ofte snigende over en længere periode. Det er vigtigt at diagnosticere KOL så tidligt som muligt.

Det kan kun gøres ved hjælp af spirometri. Sværhedsgraden af KOL vurderes ud fra spirometri efter brug af bronkodilatator.

KOL behandles ud fra sværhedsgraden af symptomer og risikoen for forværring. Derfor vil behandlingen i almen praksis ofte være forskellig fra den behandling, der bruges på sygehusene.

På TouchToConnect efter log ind kan du finde behandlingsalgoritmer fra forskellige instanser.

Få adgang til vores faglige arrangementer, patientvejledninger, instruktions- og træningsvideoer til patienten, guidelines og bestilling af KOL-materiale

For patienter

Trænings- og informationsvideoer til patienter med KOL. Læs mere her.

De danske apoteker kan som serviceydelse foretage Tjek På Inhalationen (TPI). Denne ydelse kan hjælpe til at kontrollere og sikre KOL-patientens brug af device.

TPI er anvendelig for både læge og patient da ydelsen kan biddrage til et bedre udbytte af patientens inhalationsmedicin og dermed et forbedret behandlingsforløb. Læs mere om ydelsen TPI her

Opsporing af KOL

Læs mere

Reference

1. DSAM: Klinisk vejledning: KOL i almen praksis, diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering, 2017.

Produktresumé
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø
Tlf.: +45 3915 8888
Fax: +45 3915 8989