Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på TouchToConnect. Ved fortsat brug af TouchToConnect, accepterer du vores brug af cookies.Læs mere om cookies her.
Acceptér cookies

1 UD AF 5 HAR KOL

Siden 2007, hvor Sundhedsstyrelsen kom med retningslinier for KOL, er der flere og flere instanser, som bakker op om, at tidlig opsporing er en af de vigtigste opgaver i den samlede behandling af KOL.

Tidlig opsporing gør det muligt at sætte ind med relevante tiltag til rygestop, fysisk træning, medicinsk behandling og evt. omplacering af patienten til et jobalternativ, der er foreneligt med den kroniske sygdom.

Ønsket om tidlig opsporing kommer fra: Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Lungeforening og regeringen.

Hvordan bidrager Boehringer Ingelheim

Vi har i samarbejde med alment prakiserende læger gennemført projekt TOP GOLD1 om tidlig opsporing og diagnostik af KOL hos personer i risikogruppen for KOL.

Det overordnede resultat af TOP GOLD projektet var, at ved at udføre spirometri på fem personer, der opfylder Sundhedsstyrelsens retningslinier for opsporing af KOL, vil man finde mindst én, der har KOL.

Top Gold deltager

Hør kommentarerne fra en praktiserende læge og sygeplejerske, som deltog i TOP GOLD

Fakta om TOP GOLD

  • 241 danske læger deltog
  • 4.049 patienter blev screenet
  • Patienterne blev undersøgt i 2010 
  • 878 (1 ud af 5) havde KOL

Spirometri af patienter, der er:

  • Over 35 år
  • Som er ryger, ex-ryger eller med relevant erhvervseksponering
  • Og med et eller flere af følgende symptomer: Hoste, opspyt, åndenød, hvæsen, hyppige luftvejsinfektioner

Til sundhedspersoner

Få patientplakat "Kend din lungefunktion"

Hvis man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig opsporing af KOL, vil hver 5. patient have KOL1, dvs. at én opsporende spirometri om dagen giver én nydiagnosticeret KOL-patient om ugen.

Plakat til venteværelset

Bestil en A2 plakat til venteværelset med en opfordring til patienten om at få målt sin lungefunktion i din klinik.

Ved at logge ind, får du adgang til en lang række af materialer, som kan støtte dig i dit daglige arbejde med KOL, apopleksi ved atrieflimren og type 2-diabetes.

Reference

1. Løkke A et al. Detection of previously undiagnosed cases of COPD in a high-risk population identified in general practice. COPD 2012;9:1-8.

Produktresumé
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København Ø
Tlf.: +45 3915 8888
Fax: +45 3915 8989